Aktualności

Najnowsze wiadomości

System BS Solution z nagrodą Hit Roku 2023 w konkursie Gazety Bankowej

W Villa Foksal w Warszawie 28 czerwca 2023 roku odbyła się Gala Technobiznes 2023, którą zorganizowała Gazeta Bankowa - najdłużej ukazujący się w Polsce magazyn ekonomiczny.

Czytaj więcej

Powstanie BS Solution

O Konsorcjum

BS Solution zostało przygotowane przez konsorcjum HEUTHES sp. z o.o. oraz I-BS.pl sp. z o.o. i zostało stworzone na bazie wieloletnich doświadczeń tych firm w wytwarzaniu i serwisowaniu oprogramowania dla sektora bankowego.

Centralnym elementem tego rozwiązania jest system produktowo-księgowy GRYFBANK autorstwa HEUTHES sp. z o.o., agregujący dane i integrujący je z nowoczesnymi kanałami dystrybucji, takimi jak bankowość internetowa EBO eBank Online oraz bankowość mobilna EBO Mobile PRO autorstwa I-BS.pl sp. z o.o. Zgromadzone dane o klientach i transakcjach stanowią źródło dla generowanej w zautomatyzowany sposób sprawozdawczości obowiązkowej oraz dla zarządzania ryzykami w module RISQ i szeroko pojętej sprawozdawczości zarządczej ‒ QUANT.

Rozwiązanie BS Solution

Czym jest BS Solution?

Image

BS Solution odpowiada za realizację poszczególnych funkcji finansowych, księgowych oraz biznesowych niezbędnych do pełnego i prawidłowego działania banku. To kompleksowa obsługa banku na każdej płaszczyźnie jego funkcjonowania – obsługi klienta, zarządzania produktami i usługami bankowymi, sprawozdawczości obowiązkowej, ale także usprawnienie pracy administracji i działu IT dzięki cyfryzacji, digitalizacji oraz automatyzacji powtarzalnych procesów.

System produktowo-księgowy oraz nowoczesna bankowość internetowa to nieograniczony czasowo dostęp do rachunków klienta z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. To gwarancja efektywnej i niezawodnej pracy banku, oszczędność czasu pracowników, a co za tym idzie kosztów operacyjnych banku. Prosta i intuicyjna obsługa podnosi odporność banku na rotację pracowników, poprzez redukcję czasu szkolenia.

Poznaj szczegóły

Funkcjonalność BS Solution

Bankowość elektroniczna

 • Bankowość internetowa EBO eBANK Online
 • Bankowość mobilna EBO Mobile PRO

Sprawozdawczość, analizy

 • QUANT SO
 • QUANT AR
 • QUANT RF

Komunikacja z Klientem

 • Wyciągi 2.0
 • EZiRO AML
 • OGNIVO

Systemy zabezpieczeń dla kanałów elektronicznych

 • Autoryzacja mobilna
 • EBO Antyfraud
 • Strażnik+*

Administracja

 • Uprawnienia
 • BPCAD zarządzanie produktami
 • Zarządzanie prowizjami
 • Klienci
 • Przetwarzanie
 • DMS
 • ISOF-WORKFLOW*
 • ISOF-ERP*

Obsługa klienta produkty

 • Rachunki bieżące
 • Depozyty terminowe
 • Kredyty
 • Karty

Operacje

 • Bezgotówkowe
 • Gotówkowe
 • Operacje kasowo-skarbcowe
 • Zlecenia stałe
 • Operacje własne
 • Rejestr prania brudnych pieniędzy

Rozliczenia

 • Interfejsy do sys. krajowych
 • Interfejsy do sys. zagranicznych
 • Kartowe
 • Inne kanały

(*) moduły dodatkowe/opcjonalne w ramach BS SOLUTION

Pobierz "Schemat funkcjonalny BS Solution" w formacie PDF*

Zalety BS Solution

Dlaczego BS Solution?

 • Nowoczesne środowisko pracy

  To nowoczesne i kompletne środowisko do zarządzania rachunkami i produktami bankowymi oraz obsługi klienta dostępne on-line zarówno po stronie banku jak i klienta końcowego.

 • Jest dostępny z każdego miejsca, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez przerwy na zamknięcie dnia. Dzięki temu możliwa jest realizacja transakcji z kanałów zdalnych, dostępność do kart płatniczych, BLIK czy płatności natychmiastowych. System zapewnia aktualne raporty o dostępnych środkach z uwzględnieniem informacji o faktycznym saldo, udzielonych limitach, blokadach wynikających z operacji będących w trakcie realizacji oraz blokad z innych tytułów.

 • Zapewnia kompleksową obsługę wszystkich stanowisk zarówno w małych oddziałach, filiach, ekspozyturach, jak i największych centralach, oddziałach i w bankach stowarzyszonych.

 • Nowoczesna bankowość internetowa i mobilna EBO zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do produktów klienta: rachunku osobistego, rachunku oszczędnościowego, kart płatniczych, lokat, kredytów, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych produktów, prowizji i opłat.

 • Umożliwia samodzielne tworzenie i zarządzanie produktami bankowymi, określanie specyficznych cech produktu oraz sposobu jego obsługi w każdej fazie życia tego produktu. Zarządzanie produktami wiązane jest ze schematami naliczania prowizji pobieranych od klientów oraz algorytmami oprocentowania. Odseparowanie produktów od danych księgowych upraszcza obsługę klienta, a ewidencja księgowa jest wykonywana automatycznie „w tle”, co obniża pracochłonność i czas adaptacji nowych pracowników.

 • Zapewnia obsługę całej palety rachunków bieżących, depozytów terminowych i kredytów. Poprzez interfejs graficzny systemu lub w kanałach zdalnych pozwala na realizację operacji we wszystkich krajowych kanałach rozliczeniowych: kartowych, Elixir, SORBNET, Express Elixir, BlueCash, BLIK.

 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem ryzykami banku i opracowaniem sprawozdawczości obowiązkowej. Automatyzuje realizację sprawozdań w często zmieniającym się środowisku, według wytycznych jednostek nadzorujących jak: EBA, NBP, BFG czy KNF. System przekształca zarejestrowane dane do wymaganej postaci, eliminując konieczność stosowania dodatkowych narzędzi czy też przeliczeń poza nim.

 • Prowadzi wszechstronną analizę transakcji finansowych w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom poprzez efektywne zarządzanie procesami związanymi z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML – Anti Money Laundering) w ramach identyfikacji transakcji powyżej 15 tysięcy EUR, oceny ryzyka, a także raportowania do GIIF czy KNF.

 • Dedykowany jest do obsługi klientów detalicznych, firm i przedsiębiorstw, korporacji, jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych kont VIP. Posiada możliwość oferowania klientom produktów w ramach konsorcjów bankowych.

 • Opcjonalnie może również zawierać księgowość dla firm oraz system do fakturowania i kontroli biznesu z poziomu bankowości internetowej i mobilnej z gwarancją 100% bezpieczeństwa. To między innymi: wystawianie faktur z własnym logo, wygodne rozliczanie faktur z płatnościami oraz bieżące monitorowanie płatności i stanu finansów bez względu na liczbę dokumentów. To także generowanie KPiR, rejestru VAT, deklaracji i pliku JPK, księgowanie dokumentów oraz konsultacje z księgową prowadzącą i łatwa wymiana dokumentów on-line.

Pobierz Broszurę BS Solution

Broszura Informacyjna

Image

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną systemu BS Solution, w której wyjaśniamy i piszemy m.in. o:

 • Czym jest BS Solution
 • Zaletach systemu BS Solution
 • Systemie poduktowo-ksiegowym
 • Bankowości elektronicznej
 • Bankowości mobilnej